Anders Ågren

Sätt upp fler övervakningskameror i Umeå!

Moderaterna i Umeå driver sedan många år tillbaka frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser. Den senaste tidens omfattande bilbränder har ytterligare aktualiserat debatten kring övervakningskameror. Jag fick under gårdagens radiointervju i P4 Västerbotten frågor om just detta.

Ja, Moderaterna anser fortfarande att det behövs betydligt fler övervakningskameror i Umeå, på otrygga och brottsutsatta platser/områden. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

Vi har också välkomnat Polismyndighetens tidigare beslut att sätta upp bevakningskameror på tre områden: Östra Ersboda, Ålidhem och Rådhustorget i centrala Umeå. De har också nyligen meddelat att antalet kameror ska fördubblas. Mycket bra!

Självklart borde också Umeå kommun ta sitt ansvar.

Men under flera års debatt har vi varit nästan helt ensamma som parti att lyfta frågan. Vid senaste budgetfullmäktige i juni 2019 blev vi nedröstade, när vi föreslog att kameraövervakning skulle uppföras på brottsutsatta platser som t.ex. Vasaplan och Renmarkstorget. Vi var också öppna för betydligt fler platser. De bostadsområden i vår stad som är nära att klassas som områden med ”social oro” måste också vara aktuella, för att åter göra dessa platser trygga för de boende. Vår argumentation har stärkts

Det finns många sätt att göra otrygga platser tryggare – och här kan ett helt batteri av åtgärder från de sociala till dem som rör den fysiska miljön komma ifråga liksom fler poliser – men ibland kan uppsättandet av en övervakningskamera vara nödvändigt för att höja säkerheten.

Vetskapen om att man riskerar att fastna på bild har en avskräckande effekt och kan därför förhindra allt från skadegörelse till grova våldsbrott. Låt oss gå från ord till handling, och införa mer kameraövervakning i Umeå!

Foto: David Andersson.