Anders Ågren

Hur gick detta beslut till egentligen? Och varför tillåts inte eleverna hämta skolluncherna hos privata restauranger?

Det är bra att Umeås gymnasieelever ska kunna hämta skollunch även när de studerar på distans.

Men varför inte låta eleverna hämta lunchen hos privata restauranger i Umeå? Det har vi moderater föreslagit. På samma sätt som man löst det i andra delar av landet, just för att underlätta för en bransch som är satt under hård just nu pga coronapandemin.

Vi är nog ganska många som har höjt på ögonbrynen över det pressmeddelande som har skickats ut från Umeå kommun tidigare idag, med beskedet om vad Tekniska nämnden har beslutat.

Man undrar onekligen hur detta beslut har gått till. Tekniska nämnden ställer alltså in sitt sammanträde i april pga för få ärenden. Sedan tas det – som en blixt från klar himmel – ändå på något oklart sätt (ordförandebeslut?) ett beslut om detta. I ett ärende där alla vet att det finns skilda politiska uppfattningar.

Trots att nämndens sammanträde nyss har ställts in, just med motivet att det var för få ärenden?!?

Vår moderata ledamot i nämnden, Stefan Nordström, har gått ut med nedanstående pressmeddelande under eftermiddagen.

Pressmeddelande 2020-04-17

Moderaterna kritiska – anser att gymnasieeleverna istället ska få hämta skolluncher från privata restauranger i Umeå

I ett pressmeddelande från Umeå kommun på fredagen framkommer det att tekniska nämnden har fattat beslut om att erbjuda Umeå kommuns gymnasieelever möjlighet att hämta skollunch från ett urval av kommunens skolrestauranger. Men det stämmer inte att det var ett beslut som togs i nämnden. Tekniska nämndens sammanträde i april ställdes in. Stefan Nordström (M), ledamot i tekniska nämnden, beklagar beslutet.

– Tekniska nämndens sammanträde ställdes ju in på grund av för få ärenden. Detta är inte ett beslut av nämnden, utan i så fall ett ordförandebeslut. Jag är kritisk till att det inte var ett ärende som togs upp i nämnden, framförallt när det är väl känt att det finns olika politiska uppfattningar i frågan, säger Stefan Nordström (M).

Beslutet innebär att gymnasieelever kan hämta skollunch i ett 20-tal av kommunens grundskolor och gymnasieskolor.

Moderaterna har föreslagit att gymnasieelever istället ska erbjudas skollunch från lokala restauranger. Det är ett förslag som skulle vara mycket positivt för det lokala näringslivet. Kommunen skulle då stå för kostnaden för gymnasieelevernas luncher. Det skulle även vara en fördel att eleverna får hämta mat från restauranger som ligger i närheten av deras hem, istället för att eleverna ska behöva hämta matlådorna från några av kommunens skolrestauranger.

– Det är bra att gymnasieeleverna ska kunna hämta skolluncher. Men det borde vara från de privata restaurangerna i detta läge. Flera kommuner i landet erbjuder gymnasieelever skollunch från lokala restauranger. Det är ett bra sätt att stötta kommunens företagare, som har det svårt under coronapandemin. Det är beklagligt att Umeå kommun inte har fattat ett sådant beslut, säger Stefan Nordström.