Anders Ågren

Sverige behöver bättre krisberedskap

Idag föreslog vi moderater ytterligare åtgärder för att nyttja försvarets resurser i kampen mot Corona.

Sverige står inför extrema utmaningar, från en allt mer belastad sjukvård till stora ansträngningar på den svenska ekonomin. Samtidigt har det blivit tydligt att den svenska beredskapen inte är tillräckligt god. Kapacitet som Sverige tidigare besatt när det gäller tillgång till fältsjukhus, sjukvårdsutbildad personal och sjukvårdsmateriel hade varit en stor tillgång under den kris vi befinner oss mitt uppe i.

Det var ett misstag att avveckla stora delar av totalförsvaret efter försvarsbesluten på 90-talet.

Det försvarsbeslut som ska tas i höst måste på allvar bli ett totalförsvarsbeslut där både det militära och det civila försvaret tillförs stora resursförstärkningar.

Trots situationen har Försvarsmakten gjort mycket viktiga insatser under de senaste veckorna. Det mest uppenbara exemplet är de två fältsjukhus med vård- och intensivvårdsplatser som myndigheten upprättat i Stockholm och Göteborg.

Försvarsmakten har också bidragit med bland annat sjukvårdsmateriel, laboratoriemateriel och tält. Försvarets materielverk har understött Socialstyrelsen med upphandling av sjukvårdsmateriel, bland annat ventilatorer.

Moderaterna har efter bland annat flera initierade samtal inom Försvarsmakten och näringslivet identifierat ytterligare åtgärder som kan genomföras för att bättre ta tillvara på Försvarsmaktens resurser under den pågående coronakrisen.

Vi moderater föreslog därför tidigare idag att försvarets resurser används bättre i kampen mot Corona:

✅ Fler intensivvårdsplatser – ett uppdrag bör omgående ges till Försvarsmakten att förbereda ännu fler intensivvårdsplatser.

✅ Transport och logistik – möjligheten att använda Försvarsmakten vid transport av exempelvis sjukvårdsmateriel från utlandet bör snabbt ses över.

✅ Stärk samordning och ledning – MSB och Folkhälsomyndigheten bör omgående tillföras sambandsofficerare från Försvarsmakten för att bättre samverka.