Anders Ågren

Viktigt och bra besked för Norrland om flyget!

Ett mycket viktigt och bra besked idag! Flygtrafiken till norra Sverige från Arlanda ska säkras, däribland till Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. 105 miljoner kr avsätts för att säkerställa och upprätthålla samhällsviktiga transporter.

Detta har efterfrågats av Moderaterna nationellt, och vår riksdagsledamot Edward Riedl ställde en fråga till statsministern om just detta i förra veckan.

Beskedet är mycket välkommet! Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Beslutet om en temporär allmän trafikplikt innebär att ett visst utbud av flygtrafik ska upprätthållas. Som en del i detta uppdrar regeringen åt Trafikverket att skyndsamt ingå avtal om flygtrafik på följande linjer:

Kiruna–Arlanda

Luleå–Arlanda

Umeå–Arlanda

Östersund–Arlanda

Skellefteå–Arlanda

Örnsköldsvik–Arlanda

Sundsvall–Arlanda

Visby–Arlanda

Trafikverket kommer nu påbörja förhandlingar med lämpliga operatörer, i första hand med de som i dag bedriver verksamhet på de berörda flyglinjerna.