Anders Ågren

Slopa arbetsgivaravgifterna – i två månader till att börja med

Regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter räcker inte för att rädda de svenska jobben. Moderaterna kräver att de slopas helt – utan undantag, i två månader till att börja med.

Regeringen behöver därför skyndsamt återkomma med ett förslag om slopade arbetsgivaravgifter för att rädda svenska jobb:

◼️Medelstora företag får bara tillbaka några enstaka procent av arbetsgivaravgifterna med regeringens förslag. Med Moderaterna får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften.

◼️Inga företag, inte ens de små, får tillbaka mer än två tredjedelar av arbetsgivaravgifterna med regeringens förslag. Med Moderaterna får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften.

◼️Företag som betalar medellön får inte ens tillbaka hälften av arbetsgivaravgifterna med regeringens förslag. Med Moderaterna får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften.

◼️Moderaternas injektion till småföretagen är i många fall dubbelt så stor, för ett medelstort företag ofta 10 eller 20 gånger så stor.