Anders Ågren

Studenter som ställer upp för vården ska inte straffas med indraget CSN-studiestöd

Sjuksköterske- och läkarstudenter ska inte straffas ekonomiskt när de ställer upp för vården i krisen.

All hjälp behövs nu. Regionerna och sjukhusen vädjar till alla med sjukvårdskompetens att ställa sig till förfogande. Exempelvis läkar- och sjuksköterskestudenter. Det här kan föra med sig en betydande förstärkning till svensk sjukvård. Men det finns problem. De studenter som väljer att hjälpa till riskerar att förlora hela eller delar av sitt studiebidrag. Om en student jobbar för många timmar slår man i taket – det så kallade fribeloppet – för hur mycket man får tjäna utan att förlora sitt studiebidrag.

Det här skickar helt fel signaler. Den som hjälper till ska hyllas, inte straffas.

Nu måste vi snabbt avskaffa fribeloppet för studenter som tillfälligt stärker upp vården. Varje ny medarbetare kommer att göra skillnad!

Vi moderater vill slopa CSN-fribeloppet som gör att deras studiestöd idag minskas om de jobbar i vården samtidigt.