Anders Ågren

Överenskommelsen om hemtjänsten ett steg i rätt riktning!

Lokalmedia har redogjort för delarna i den överenskommelse som slöts mellan oss gruppledare igår gällande villkoren för de privata aktörerna inom hemtjänsten.

Våra fyra Allianspartier, tillsammans med S/MP, kunde enas om att höja ersättningen till de privata aktörerna från 1/5. Likaså att man skjuter på den pågående upphandlingen till 1/11.

Det ger de privata aktörerna bättre förutsättningar, även om skillnaderna i ersättning mellan den kommunala hemtjänsten och de privata fortfarande är för stor.

Men det är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kan man nu också ägna viss tid till att gå igenom det kritiserade underlaget till nytt avtal, och rätta till delar av det.

Ett bra första steg!