Anders Ågren

Låt oss ta ansvar för hemtjänsten och rädda LOV i Umeå!

Umeåbornas valfrihet inom hemtjänsten är som bekant allvarligt och akut hotad. Detta då S och V har gjort sitt yttersta för att genom så ofördelaktiga avtal som möjligt tvinga de privata aktörerna att ge upp.

Nils Seye Larsen (MP) meddelar i dag på sin blogg, att Miljöpartiet vill se en blocköverskridande lösning för att rädda hemtjänstföretagen och valfriheten med LOV. Det gäller dels att höja ersättningsnivåerna till de privata företagen, dels att ändra delar i det nya avtalet som har att göra med när ersättningen ska betalas ut.

Jag välkomnar Miljöpartiets utspel. Det är viktigt, inte minst då MP faktiskt styr tillsammans med S i Umeå.

De fyra Allianspartierna har i Individ och familjenämnden, samt Äldrenämndens, lämnat in förslag om att upphandlingen ska återkallas, i avvaktan på att de frågor och oklarheter som finns i nuvarande förfrågningsunderlag får en lösning.

Om kommunen ska ta över all hemtjänst kommer det att kosta skattebetalarna i Umeå mer än 50 miljoner kronor extra. Detta som en konsekvens av att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala. Om nu S/V lyckas driva bort alla privata aktörer – och den kommunala hemtjänsten tar över – så kommer därmed Umeå kommuns kostnader för hemtjänsten att öka dramatiskt.

Bakgrund och anledning till Alliansens uppdrag är att sedan det nya förfrågningsunderlaget beslutades i november förra året har det visat sig att avtalet ger SÄMRE ersättning än nuvarande avtal. Samtidigt har nya uppgifter framkommit att det är en betydande stor skillnad i ersättning mellan kommunen och de externa utförarna där kommunens verksamhet får drygt 100 kr mer/timme jämfört med de externa företagen. Det nya avtalet förändrar de ekonomiska förutsättningarna avsevärt när hemtjänsten går från förskottsersättning till efterskott vilket gör det mycket svårt för företag att gå runt.

Hemtjänstföretagen är satta under hård press. Det nya avtalet försämrar deras situation ytterligare. Valfriheten, och ett stort antal hemtjänstföretag, riskerar i dagsläget att läggas ned.

Detta är på allvar.

Antingen står man upp för den uppskattade och framgångsrika valfriheten inom hemtjänsten och ger alla aktörer samma grundförutsättningar att driva verksamheten gällande ersättningsnivåer i Umeå. Eller så ställer man sig på Vänsterpartiets linje att krossa valfriheten.

Så ja, låt oss snarast hitta en lösning över blockgränsen i Umeå i denna viktiga fråga!