Anders Ågren

Stoppa ungdomskriminaliteten!

I måndagens Folkbladet fick jag och Joline Göttfert, MUF:s distriktsordförande, nedanstående insändare publicerad.

Stoppa ungdomskriminaliteten!

Under senare år har ungdomsrå̊nen ökat dramatiskt. 2019 ö̈kade antalet personrå̊n mot barn med 31 procent jämfört med året innan. Antalet anmälda personrån mot barn har fördubblats mellan 2016 och 2019. Rånen blir allt mer våldsamma och hänsynslösa. Rättsstaten måste vidta åtgärder mot den ökande ungdomskriminaliteten. Moderaterna har därför presenterat ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen.

Brottsligheten kryper allt lägre ner i åldrarna. En enkät till olika lokalpolisområden visar att det ibland handlar om barn som ä̈r så̊ unga som 10–12 år. Mellan 2016 och 2019 ökade antalet anmälda våldsbrott, där minst en individ under 15 år registrerats som misstänkt, med 35 procent. Under samma tidsperiod har samtidigt antalet barn under 15 år, som är misstänka för våldsbrott, ökat med 40 procent.

Dagens regler stoppar inte unga brottslingar. Vi har även sett oroande exempel på ungdomskriminalitet i Västerbotten, däribland när ungdomsgäng nyligen misshandlade och hotade flera andra ungdomar i centrala Umeå vid två olika tillfällen under en och samma helg. Dagens regelverk är inte anpassat för den här utvecklingen. Barn under 15 år är inte straffmyndiga och kan därmed inte dömas till påföljd. Unga personer som grips för mycket grova brott kan vara tillbaka i skolan redan dagen efter. Detta trots att risken är stor att personen återigen begår brott. Samhället måste tydligt markera mot unga brottslingar och visa att brott får konsekvenser. Samtidigt krävs ett effektivt förebyggande arbete, med ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Moderaterna har därför presenterat följande åtgärdspaket för att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten:

• Socialtjänstens uppdrag att prioritera det förebyggande arbetet ska förtydligas i socialtjänstlagen

• Undanröj alla sekretesshinder för att information om unga ska kunna delas mellan polis och socialtjänst

• Inrätta ett nationellt no entry-program för unga i riskzonen • Unga lagöverträdare ska kunna omhändertas enligt LVU i fler fall än i dag

• Åklagare ska ha möjlighet att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU vid brottslighet

• Staten ska ersätta kommunernas kostnader för omedelbara omhändertaganden enligt LVU då det sker på grund av brottslighet

• Möjligheten till LVU i hemmet ska kraftigt begränsas

• Staten bör ta över ansvaret för unga som är grovt kriminella och inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för denna grupp

• Häktning av unga lagöverträdare ska ske i fler fall än i dag, då brottet är allvarligt och det finns risk för återfall

• Fler särskilda ungdomshäkten – som är anpassade efter ungas behov – bör inrättas och där bör det finnas möjlighet att studera

• Straffen för rån behöver skärptas till lägst ett år och sex månaders fängelse

• Ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år

• Utred sänkt straffmyndighetsålder

Den ökande ungdomskriminaliteten i Sverige måste tas på allvar. Den måste leda till tydliga åtgärder. Om vi inte bryter denna negativa utveckling kommer förmodligen de ungdomar som idag begår brott att begå ännu grövre brott i framtiden.

Anders Ågren, Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, Distriktsordförande MUF Västerbotten