Anders Ågren

Umeå kommun anmäld för osund konkurrens gällande hemtjänsten. Gör om – gör rätt!

Umeå kommun anmäls nu för osund konkurrens gällande hemtjänsten. Detta enligt SVT. De privata aktörerna får bl.a. betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå är tyvärr allvarligt hotad. S och V gör nu sitt yttersta för att genom så ofördelaktiga avtal som möjligt tvinga de privata aktörerna att ge upp. Trots framgångsrik och uppskattad verksamhet.

Detta måste förhindras. Socialdemokraterna måste börja svara på frågorna – varför vill de krossa umeåbornas uppskattade valfrihet inom hemtjänsten?

Gör om – gör rätt!