Anders Ågren

Socialdemokraterna borde lyssna på f.d. kommunalrådet Lennart Holmlund (S) om valfriheten inom hemtjänsten i Umeå!

S och V försöker avskaffa valfriheten med LOV, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt. Detta agerande måste stoppas. 

Förra året lyckades vi rädda LOV, trots att S och V försökte få fullmäktige att ta beslut om att upphöra med valfrihetssystemet. Genom en mobilisering hos alla andra partier, så kunde valfriheten räddas. Ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet genom nya förfrågningsunderlag.

Jag välkomnar att tidigare kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) nu tydligt ger sig in i debatten via sin blogg. Det var ju under Holmlunds tid vid makten, som vi i bred politisk enighet i Umeå införde ”Eget val” inom hemtjänsten, som sedan blev LOV på nationell nivå. Umeå gick alltså före och införde valfrihet inom hemtjänsten, för ”Lagen om valfrihet” kom på nationell nivå.

Något som visat sig bli en framgångssaga i Umeå. Men de politiker som tagit över inom Socialdemokraterna efter Lennart Holmlund driver tyvärr en annan linje.

De har gått ihop med Vänsterpartiet och gör nu allt för att krossa valfriheten inom hemtjänsten. Det är tråkigt när deras röda ideologi går före den pragmatiska politiska linje som drevs under Lennart Holmlunds styre.

Jag tar mig friheten att citera delar ut Lennart Holmlunds blogginlägg från igår (4/3):

”Jag tror även att det försök som vi införde under min tid om ett fritt val till utförare av hemtjänsten kan bestå. Vi gick med på ett försök och det var uppskattat av brukarna och det är dem vi är till för och ingen annan. Jag har tagit del av nöjdindex och den är mycket hög hos brukarna när det gäller de privata utförarna. I välfärdssektorn är det viktigt att brukarnas röst får höras och inte bara från oss i politiken vad vi vill. Så här från sidan har jag svårt att förstå den skillnaden i kostnad mellan privata utförare och kommunens egen verksamhet. Nu lägger man förslag på priser så den verksamheten kommer att få svårt att få ihop ekonomin och då upphör den och då om man ska göra det själv blir det dyrare för kommunen. Jag hoppas att man hittar en lösning som gör att fritt val kan vara kvar och kommunen får brukare som är nöjda. Däremot tycker jag att företagen ska ha avtal med de fack som berörs och det kravet kan man ställa och har jag fattat det rätt så har EU sagt något liknande.

När vi började med detta skulle de privata bolagen få samma ersättning som kommunens egen verksamhet minus den överbyggnad kommunen måste ha för den myndighetsutövning mm som behövs för att få hemhjälp som kommunen måste göra och de andra funktionerna som behövs för äldrenämnden. Det var hur mycket hemtjänsten kostade i egen regi som skulle vara norm. Jag ogillar i högsta grad att man i den här frågan ska låta Vänsterpartiet ha avgörandet då vi inför valet 2014 och 2018 sagt att vi inte ska ha uppgörelser med det partiet som de betedde sig i slutet av mandatperioden som avslutades vid valet 2014.”

Socialdemokraterna borde lyssna på Holmlund i denna fråga! Gör om – gör rätt!