Anders Ågren

Varför vill Socialdemokraterna förstöra för dem som väljer någon av de uppskattade privata aktörerna inom hemtjänsten?

S och V försöker avskaffa valfriheten med LOV, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt. Detta agerande måste stoppas.

Varför agerar Socialdemokraterna på detta sätt? Att de privata aktörerna inom Umeås hemtjänst är uppskattade går ju inte att ta miste på. Omkring 54 procent av de hemtjänstberättigade umeåborna väljer någon av de privata aktörerna.

Nu jobbar S tillsammans med V för att detta ska upphöra. Att Vänsterpartiet vill att allt ska återgå i kommunal regi är ju ingen hemlighet. Tvärtom är de tydliga med denna ambition. På sätt och vis hedrar det ju V att de är ärliga med vad deras mål är.

Men varför gör S samma sak?

Moderaterna och övriga borgerliga partier står upp för valfrihet inom välfärden. För oss är höga kvalitetskrav det viktiga– oavsett om du sedan väljer en kommunal eller en privat aktör. Men valfriheten bygger på att det ska vara konkurrens på lika villkor, bl.a. vad gäller ersättningen. Så är inte fallet inom hemtjänsten i Umeå.

Förra året lyckades vi rädda LOV, trots att S och V försökte få fullmäktige att ta beslut om att upphöra med valfrihetssystemet. Genom en mobilisering hos alla andra partier, så kunde valfriheten räddas. Ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet genom nya förfrågningsunderlag. Umeå har sedan flera år tillbaka Sveriges lägsta hemtjänstersättning.

Det nya förfrågningsunderlaget visar att det kommer ge ännu lägre ersättning jämfört med dagens avtal. Detta ger orimliga villkor för hemtjänstutförare i synnerhet som vi vet att kommunens egna verksamhet fick ca 100 kr mer/timme jämfört med externa utförare under 2018.

Hemtjänsten har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som etta med en kundnöjdhet på 94 procent. Detta trots att Umeå har Sveriges lägsta ersättning till de utförarna av hemtjänst. Andelen som väljer någon av de privata aktörerna har successivt ökat. Idag väljer ca 54 procent av de som har rätt till hemtjänst annan utförare än kommunens egna hemtjänst.

Att som i Umeå då ta beslut i nämnderna så att privata företag får kraftigt lägre ersättning än den kommunala strider mot lagstiftningens intentioner. Det är också ett allvarligt demokratiskt problem att samma partier som ville avskaffa LOV för ett år sedan nu i nämnderna aktivt försöker sabotera det beslut som en majoritet i kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Moderaterna och övriga borgerliga partier har nyligen lämnat in en motion till fullmäktige, för att garantera att LOV-systemet i Umeå ska ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten.

Umeås partier måste respektera umeåbornas valfrihet!