Anders Ågren

Socialdemokraterna har spelat ut sin roll som politisk kraft, både nationellt och lokalt!

I dagens VK har jag fått en replik till Hans Lindberg införd. Bifogas nedan.

Tomma tunnor skramlar mest!

Socialdemokraterna har spelat ut sin roll som politisk kraft, såväl på riksplanet som lokalt här i Umeå. I takt med allt sämre opinionssiffror – de sämsta på 40 år för socialdemokraterna – tilltar desperationen. Hans Lindbergs (S) inlägg i VK (26/2) är ett tydligt exempel. Tomma tunnor skramlar mest.

Moderaterna har på riksplanet tillsammans med KD, SD och V fått igenom 7,5 miljarder extra till välfärden under 2020. S/MP-regeringen och deras stödpartier blev överkörda.

Lindbergs problem är dock av en annan karaktär. Trots en mycket hög kommunalskatt i Umeå räcker pengarna aldrig till för S. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land – två kr högre kommunalskatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner. Till detta nettointäkter från vattenkraften på ca 150 miljoner kr per år.

Politikerna i Umeå har alltså 750 miljoner kr mer per år till sitt förfogande, som man satsar i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden och svårigheter att klara budgeten. Ja, någonting är fel inom Umeå kommun. Men det är inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används.

Trots hög skatt, så har vi lägst hemtjänstersättning i landet. Det är ju inget annat än en skamfläck. I SKR:s Öppna jämförelser gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 157 av 252 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 108 av 244 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende. Det duger inte.

I SKR:s Öppna jämförelser när det gällde studieresultaten i årskurs 9, så hamnade vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet. Resultatet är från 2017. Det var senaste gången man uppdaterade rankingen. Förhoppningsvis kommer det snart en ny.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå. Då är frågan – har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, bevisligen inte.

Moderaterna var det enda parti i Umeå som vid senaste budgetfullmäktige såg möjligheten att genom andra prioriteringar sänka kommunalskatten, samtidigt som vi ökade ramarna mer än S/MP till för- och grundskolenämnden samt äldrenämnden. M värnar kärnverksamheten. Det gäller att kunna prioritera.

I M:s budgetförslag minskade vi ramarna jämfört med S/MP till kulturnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen. Vi föreslår tydliga minskningar på kulturens område: Kvinnohistoriskt museum, Guitars, minskning av bidrag till konst- och kulturföreningar, festivalbidrag mm. Vi vill öka kontrollerna vid ansökan om utbetalningar av försörjningsstöd, genom hembesök, likt man gjort i andra delar av landet. Det är alltså ingen slakt av socialtjänsten, som Lindberg försöker sprida lögner om.

Socialdemokraterna med Stefan Löfven på riksplanet och Hans Lindberg på lokalplanet har abdikerat från att styra. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Det handlar om det politiska ledarskapet, tydliga mål, om organisation, förtroende och tillit till personalen. Umeå behöver en politisk högersväng! Anders Ågren Kommunalråd, M. Umeå