Anders Ågren

Skarpare demokratikrav för utbetalande av föreningsbidrag i Umeå!

Demokratin i Sverige hotas från lika håll. Hoten kommer från islamister, nazister och extremvänster.

På många håll i landet är det stora brister i kontrollen av föreningar som får kommunala bidrag eller hyr lokaler av kommuner. Det har framkommit att bidrag delats ut till föreningar som främjar extremism och hedersförtryck. Här krävs det en skärpning.

Alla politiska partier måste stå upp för demokratin, och visa enad front mot våldsbejakande extremism. Umeåbornas skattepengar skall inte kunna gå till antidemokratiska och våldsbejakande organisationer.

Moderaterna vill att Umeå kommun:

•Antar tydliga regelverk kring utbetalning av föreningsbidrag, så att inte en enda skattekrona riskerar att betalas ut till dessa extrema organisationer. •Antar uthyrningsregler för lokaler, så att det försvårar för odemokratiska och våldsbejakande grupper att sprida sitt hatfulla budskap. Deras verksamhet måste försvåras.

Kommunfullmäktige ska idag ta ställning till nya och skarpare demokratikrav för utbetalande av föreningsstöd. Förslaget till regelverk går helt i linje med Moderaternas förslag. Viktigt att det kommer på plats och att dess efterlevnad följs upp.