Anders Ågren

Reformpaket mot sprängdåden

Under 2019 skedde fler sprängningar än någonsin tidigare. Totalt inträffade 247 stycken sprängningar 2019. Det är en ökning med nästan 60% jämfört med året innan. Nu krävs beslutsamhet. Idag ställer Moderaterna åtta krav på regeringen för att stoppa sprängdåden: 

✅ Skärpta straff för den som hanterar explosiva varor. 
✅ Tipspengar till enskilda som bidrar till att sprängmedel hittas. 
✅ Bättre kontroll av sprängämneshanteringen.
✅ Fler och bättre övervakningskameror i brottsutsatta miljöer. 
✅ DNA-märkning av kommersiella sprängmedel. 
✅ Storsatsning på tullen. 
✅ Tätare myndighetssamarbete. 
✅ Ökad uppklaring genom utökade möjligheter till datalagring.

Vi moderater är beredda att göra det som krävs för att återupprätta tryggheten i samhället.