Anders Ågren

Ta frågan om Umeås företagsklimat på allvar!

Jag kan inledningsvis konstatera att Umeås politiker och partier måste ta frågan om företagsklimatet och företagarnas förutsättningar på betydligt större allvar.

I morse hade vi möte med Umeås företagarråd på Cinco, där vi bl.a. diskuterade ett antal rankinglistor och vad dessa egentligen säger. Både Svenskt Näringslivs rankinglista och SKR:s rankinglista brukar ju debatteras av oss politiker med jämna mellanrum.

Tyvärr märker jag att många har en tendens, även idag, att avfärda bl.a. Svenskt Näringslivs rankinglista och Umeås dåliga placeringar, med att det är vad företagarna ”tror”, ”känner” och ”uppfattar” etc etc etc. Att det inte har något med fakta eller verkligheten att göra.

Själv tycker jag att det är BRA att vi lyssnar till vad de lokala företagarna svarar i olika undersökningar. Men här finns det uppenbarligen olika uppfattningar.

2019 tappade Umeå kommun ytterligare i rankingen av svenska kommuners företagsklimat. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 9 placeringar till plats 194 av 290 kommuner.

Bland de viktigaste önskemålen (juni 2019) från lokala företagare i Umeå var:

1. Ökad förståelse från politiker och tjänstemän.

2. Snabbare handläggning.

3. Bättre dialog.

4. Lägre skatter/avgifter

5. Bättre upphandlingar.

I april 2019 kom även SKL:s (numera SKR:s) kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag presenterats. Den som går under benämningen Öppna jämförelser – företagsklimat.

Umeå kommun hamnade på plats 155 av sammanlagt 171 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 55 av 61 kommuner.

Detta duger naturligtvis inte. Inte på något sätt.

SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Trots glädjande besked om företag som gör stora investeringar i Umeå, så återstår mycket att göra. Likaså måste vi ge bästa tänkbara förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas.

Med Moderat politik, skulle vi bl.a. fokusera på följande:

– En offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun.

– Ökad takt på bostadsbyggandet.

– God planberedskap.

– Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.

– Korta handläggningstider.

– Bättre dialog med lokala företagare.

– Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

– Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, och återkom i förekommande fall med förlag på hur sådant kan upphöra.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i SKR:s och Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring.

Till skillnad från vissa andra – ingen nämnd, ingen glömd – så lyssnar vi på vad de lokala företagarna faktiskt anser om sakernas tillstånd.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Vi har politiken för det!