Anders Ågren

Utlysa klimatnödläge i Umeå? Nej.

Nej, vi ska inte utlysa något klimatnödläge i Umeå. Även om aktivisterna i Extinction Rebellion tycker det, liksom Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Men nu har de dessutom fått lite oväntat stöd från övriga partier i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott i Umeå.

Endast Moderaterna – genom vår vice ordförande Lena Riedl – röstade nej, när ett i övrigt enigt utskott beslutade att utreda införandet av ett klimatnödläge i Umeå kommun.

Men eftersom ingen av förespråkarna tydligen vet vad klimatnödläget innebär rent praktiskt, så ska de kommunala tjänstemännen ägna de närmaste åtta månaderna (!!!) till att utreda frågan, för att sedan i oktober presentera slutsatserna för hållbarhetsutskottet. Innan man går vidare med att eventuellt då införa det på allvar.

Väl använda skattemedel? Nej, vilken lekstuga.

Klimatutmaningen är på allvar, och den kräver politisk beslutsamhet – inte panik eller fånig symbolism. Att utlysa klimatnödläge, eller för den delen inleda varje fullmäktigesammanträde med en tyst minut är just sådant – löjlig symbolpolitik.

Vi måste satsa på de åtgärder som är mest effektiva och som sänker utsläppen mest.

Fokus i Umeå, liksom i övriga delar Sverige och även internationellt måste vara ekonomisk tillväxt, teknikutveckling, marknadsekonomi, frihandel och forskning.

Tillväxt och minskade utsläpp går alldeles utmärkt att kombinera, vilket Sverige har bevisat. Ju mer vår industri exporterar och ersätter kolkraftsbaserad industri på världsmarknaden, desto mer sänks de globala koldioxidutsläppen. Sveriges utsläpp bidrar försumbart lite till de globala utsläppen och en av våra viktigaste uppgifter på den internationella arenan att föregå med gott exempel. Likaså att bidra till en utbyggnad av ny kärnkraft. Sådant som spelar roll för klimatet, på riktigt.

Sverige måste visa att det även fortsättningsvis är möjligt att kombinera utsläppsminskningar med tillväxt. Från 1990 till i dag har våra utsläpp minskat med över en femtedel, samtidigt som vår ekonomi har vuxit med nästan 60 procent. Det är en utveckling att vara stolt över. 

Nyligen presenterades en ny ranking av ländernas klimatarbete. Sverige är bäst, av alla jämförda länder på att leva upp till Parisavtalet. Klimatpolitiken bör därför bidra till ökad export av svenska varor. Ju mer svenska varor som säljs och exporteras, desto lägre blir de globala utsläppen.

Umeå kommun hamnade på plats 9 av 290 i senaste kommunrankningen av Sveriges hållbaraste kommuner som genomförs av tidskriften Aktuell Hållbarhet. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare. Rankningen baseras på en omfattande enkät från Aktuell Hållbarhet, men också enkäter från Boverket, Vattenmyndigheten och Livsmedelsverket.

Umeå kommun ligger långt framme inom miljöområdet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora kollektiva koldioxidminskningar redan tidigare än basåret.

Den totala energianvändningen i Umeå har legat på en konstant nivå sedan 1990, räknat per invånare har användningen av energi minskat med 21 procent. Energieffektiviteten i byggnader har fortfarande en stor potential, både i befintliga byggnader som i nybyggnationer.

‪Släpp detta med att svenskarna – ja umeåborna för den delen – ska tvingas till flygskam, köttskam, klädskam, och löjliga åtgärder som extraskatt på plastpåsar i Sverige. Fokusera på sådant som faktiskt spelar roll.

Det är väldigt mycket domedagsstämning i klimatdebatten. Men vi både kan och måste lösa klimatfrågan.

Panik, ångest och utlysande av nödläge är emellertid väldigt dåliga drivkrafter för långsiktigt kloka förändringar. Det är bättre med tillväxt och teknikutveckling.