Anders Ågren

Stoppa fusket – återkalla alla samordningsnummer!

Nyligen rapporterades att ca 400 000 personer som beviljats ett tillfälligt personnummer (samordningsnummer) inte styrkt sin identitet. Det gör att människor kan ha flera identiteter samtidigt och begära ut mer bidrag än de har rätt till. Hur många skattekronor som felaktigt betalas ut med anledning av detta är det ingen som vet.

Stöd från välfärdssystemen ska gå till dem som verkligen behöver det – inte till andra. Moderaterna vill att alla samordningsnummer ska återkallas och att det ska krävas fysisk närvaro för förnyelse.

Fler partier behöver nu ansluta sig till vårt förslag så att missbruket och bidragsfusket kan stoppas!