Anders Ågren

Oerhört allvarligt – tipsa polisen om ni vet något! Och sätt upp kameraövervakning snarast.

Jag läser på vk.se om gängattacker mot unga i Umeå. Stora ungdomsgäng har vid två tillfällen under den gångna helgen gått till attack och misshandlat och hotat ungdomar i centrala Umeå. I ett fall var det 20-25 ungdomar mot en ensam kille. Kvällen efter var det 10-20 ungdomar/unga vuxna som misshandlade några andra ungdomar. Dessa tvingades uppsöka akuten. Polisen misstänker att det rör sig om samma gäng – och vädjar nu om allmänhetens hjälp. Den som har tips eller vittnesuppgifter kan ringa polisen på 114 14.

Detta är mycket allvarligt. Umeås offentliga rum ska vara tryggt och säkert. Hoppas verkligen att polisen snabbt kan klara upp detta.

Jag ser för övrigt fram emot när polisens övervakningskameror ska börja sättas upp i Umeå under 2020 på vissa platser.

Likaså borde Umeå kommun komplettera med egna övervakningskameror på brottsutsatta platser. Än så länge har vi moderater varit ensamma om att föreslå kameraövervakning. Men hur många allvarliga brott ska tillåtas ske i Umeå, innan även övriga partier börjar vakna i denna fråga? Detta är ingen nya fråga. Vi har förslagit detta under en lång rad av år, meningen annan verkar se några egentliga problem.

Upp med kameraövervakning snarast!

Kriminaliteten måste motverkas!