Anders Ågren

Umeå behöver en politisk högersväng!

I lördagens VK har jag fått nedanstående debattartikel publicerad.

Umeå behöver en politisk högersväng!

VK har publicerat en granskning av de höga kostnaderna för Umeå kommuns verksamheter, och varför pengarna inte verkar räcka till. Det är bra att detta uppmärksammas! Moderaterna i Umeå lyfter ständigt upp det här, men vi talar tyvärr för döva öron i fullmäktige. Umeåborna är förlorarna, när man har valda politiker som inte förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Trots en absurt hög kommunalskatt verkar pengarna aldrig räcka till för Socialdemokraterna i Umeå. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land – två kr högre kommunalskatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på ca 150 miljoner kr per år.

Umeå kommuns politiker har alltså 750 miljoner kr mer per år, som man satsar i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden och svårigheter att klara budgeten. Trots betydligt mer pengar på totalen, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen och skolan.

Ja, någonting är fel inom Umeå kommun. Men det är verkligen inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används. Socialdemokraterna har styrt i Umeå sedan 1994, ibland i samarbete med V eller MP. Häri ligger också mycket av problemet.

Umeå kommun behöver en tydlig borgerlig politik! Som klarar av att prioritera och göra de nödvändiga avvägandena. Som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar. Som finansierar de reformer och satsningar som man tar beslut om.

Idag råder en fullständig brist på respekt för skattebetalarnas pengar. Det finns t.o.m. partier i Umeå som vid budgetfullmäktige ville höja kommunalskatten ännu mer. 750 miljoner kr mer per år än andra kommuner räcker inte för dem – dessa partier anser sig behöva ännu mer för att kunna erbjuda samma välfärd som landets övriga kommuner.

Om höga kommunalskatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem här. För Umeå är värst i klassen. Det är ju inte bara borgerligt styrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju alla jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå. Av de 20 största städerna, så har alla lägre skatt än Umeå, och 12 av dessa är alltså S-styrda.

I SKR:s Öppna jämförelser 2018 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 157 av 252 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 108 av 244 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 127 av 290 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte.

I SKR:s Öppna jämförelser (2017) när det gällde studieresultaten i årskurs 9, så hamnade vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet. Det var senaste gången man uppdaterade rankingen. Förhoppningsvis kommer det snart en ny.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå. Då är frågan – har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, bevisligen inte. Det handlar om det politiska ledarskapet, tydliga eller otydliga mål, det handlar om organisation, förtroende och tillit till personalen.

Moderaterna var det enda parti i Umeå som vid senaste budgetfullmäktige såg möjligheten att genom andra prioriteringar sänka kommunalskatten, samtidigt som vi ökade ramarna mer än S/MP till för- och grundskolenämnden samt äldrenämnden.

M värnar kärnverksamheten: vi satsar mer pengar till äldreomsorgen och grundskolan. Vi prioriterar en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet.

Men det gäller därför att kunna prioritera. I Moderaternas budgetförslag minskade vi ramarna jämfört med S/MP-budgeten till kulturnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen.

I Moderaternas förslag till budget för år 2020 ville vi sänka kommunalskatten med 20 öre. Även efter vår skattesänkning, skulle Umeå kommun ligga 180 öre högre än rikssnittet för landets kommuner. Ambitionen måste vara att successivt fortsätta sänka skatten under mandatperioden.

Vi vill minska kulturens område tydligt: Kvinnohistoriskt museum, minskning av bidrag till konst- och kulturföreningar, festivalbidrag, UFH, Guitars.

Vi vill öka kontrollerna vid ansökan om utbetalningar av försörjningsstöd, genom hembesök, likt man gjort i andra delar av landet. Försörjningsstödet har minskat med över 20 procent, där man börjat med detta.

Vi föreslog att dra i handbromsen för det misslyckade införandet av heltid för alla. Ett beslut som varit helt ofinansierat, men som leder till merkostnader varje år på ca 50 miljoner kr. Som dessutom leder till sämre arbetsmiljö: ökad helgtjänstgöring, fler delade turer. Detta har också lett till att man har anställd personal, som saknar arbetsuppgifter under delar av dagen.

Likaså föreslår M att kommunen tar bort målet om max 30 anställda per chef. Det är en lovvärd ny ambition, men det innebär merkostnader för år 2020 på 16 miljoner kr. Pengar som inte heller är budgeterade!

Umeå behöver mer av borgerlig politik. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår dämpa kostnadsutvecklingen och hushålla med skattebetalarnas pengar. Umeå behöver en politisk högersväng.

Anders Ågren, Kommunalråd, M. Umeå