Anders Ågren

Bilaal förlorar sitt tillstånd i Umeå, Gävle och Söderhamn

Personalkooperativet Bilaal, med två förskolor i Umeå, förlorar sitt tillstånd att bedriva förskoleverksamhet efter beslut i för- och grundskolenämnden. Liknande beslut har tidigare fattats beträffande Bilaals förskolor i Gävle och Söderhamn.

Förskolans huvudman, styrelsen för personalkooperativet Bilaal i Umeå ekonomisk förening, har inte uppvisat att kraven på insikt och lämplighet enligt skollagen uppfylls. Det indragna tillståndet att bedriva verksamhet i Umeå rör Bilaal Ålidhem och Bilaal Ersboda.

Moderaterna välkomnar beslutet. Redan tidigare i september satte Moderaterna ner foten och för och grundskolenämndens vice ordförande, Lena Riedl, redogjorde för att vårt parti inom lagens ramar skulle göra allt för att stänga ner förskolan Bilaal.

Firmatecknare och kassör för verksamheten har varit den av Säpo utpekade Umeåimamen. Han anses vara en fara för rikets säkerhet och är dömd till utvisning. Umeåimamen skrevs snabbt ut ur styrelsen när Säpo tog honom i förvar.

Enligt Skatteverket har miljontals kronor av umeåbornas skattepengar försvunnit till okända personer. Terrorforskaren Magnus Ranstorp har i intervjuer till bl.a. Aftonbladet konstaterat att islamister och extremister försöker skapa sig nya inkomster genom att bedriva förskolor och daghem.

Bra att det var ett enigt politiskt beslut vid gårdagens nämndssammanträde.