Anders Ågren

Hemtjänsten i Umeå – och (S) försök att stoppa valfriheten – har nu blivit nationell nyhet på TV4

Hemtjänsten i Umeå – och Socialdemokraternas försök att stoppa den uppskattade valfriheten – har nu blivit nationell nyhet på TV4.

För ett år sedan lyckades vi rädda LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i Umeå, trots att S och V försökte få kommunfullmäktige att ta beslut om att upphöra med LOV. Genom en mobilisering hos ALLA andra partier i fullmäktige, så kunde valfriheten räddas. S/V förlorade voteringen. Ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet.

Det är tragiskt.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå har varit en framgångssaga. Högst kundnöjdhet i Sverige, trots lägst hemtjänstersättning av landets kommuner. 54 procent av de hemtjänstberättigade i Umeå väljer något av de 17 privata företagen.

Det har på senare tid framkommit att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Nu har dessutom avtalet förändrats inför ny period, vilket allvarligt hotar framtiden för möjligheten till valfrihet.

Det är tragiskt att S och V i Umeå gör allt för att motarbeta de privata alternativen inom hemtjänsten. Varför aktivt försöka krossa denna framgångssaga? Varför kan man inte respektera umeåbornas val av olika utförare?

Moderaterna och övriga borgerliga partier står upp för fortsatt valfrihet inom hemtjänsten! På likvärdiga villkor.