Anders Ågren

Skogens viktiga betydelse för både jobben och klimatet!

I dag har vi möte med den Primärkommunala beredningen. Ett forum där kommunala företrädare från kommunerna i Västerbotten är representerade och avhandlar aktuella frågor.

En sådan är det regionala skogsprogram som håller på att tas fram av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen. Det ska tydligen gå ut på remiss i januari 2020.

Syftet är bl.a. att öka kunskapen om skogen som en resurs för hållbar tillväxt. Västerbotten är som bekant ett av Sveriges främsta skogslän. I vårt län bidrar skogen med många arbetstillfällen på landsbygden såväl som i städerna. Skogsbruket är en mycket viktig inkomstkälla. Skogsnäringen omsätter flera miljarder kronor varje år och sysselsätter flera tusen personer i länet.

En annan viktig aspekt av skogen är dess viktiga positiva betydelse för vårt klimat, vilket lyfts fram såväl i remissförslaget till skogsprogram som i Länsstyrelsens förslag till ”Klimat och energistrategi” Skogen binder kol och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Här finns en enorm utvecklingspotential: ”Västerbottens län består till 70 procent av skog som genom ansvarsfullt brukande binder stora mängder koldioxid och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Statistik från SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp.”

Skogens kolinlagring i Västerbotten är alltså TRE gånger högre än länets totala klimatutsläpp. Detta är något som förtjänar lyftas fram tydligare på alla nivåer.