Anders Ågren

Kärnkraften behövs!

Mycket bra att Moderaterna tillsammans med KD och L denna vecka har tagit initiativ till nya energiförhandlingar.

Det är en ödesfråga för vårt land. Samtliga riksdagspartier borde bjudas in till nya energiförhandlingar – så att en ny energiöverenskommelse kan komma på plats före årsskiftet. Det är nödvändigt för att trygga Sveriges elförsörjning och klara klimatomställningen. En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen.

Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU. I framtiden kommer ju ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren. Men nu ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Gotland har haft återkommande problem med strömavbrott. Elproblem har också drabbat Skåne och Stockholmsregionen. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen.

Det duger inte. Kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. Den befintliga kärnkraften måste värnas, och en svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft måste utvecklas.

En gång i tiden förstod Stefan Löfven (S) vikten av kärnkraft – men det var förstås innan han blev beroende av Miljöpartiet…