Anders Ågren

Stå upp för valfriheten inom hemtjänsten!

I januari 2019 beslutade en majoritet i kommunfullmäktige att Lagen om Valfrihet (LOV) i hemtjänsten skulle vara kvar i Umeå, trots försök från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avskaffa valfriheten. Nu försöker S och V bakvägen krossa valfriheten med LOV.

De har beslutet att anta ett förfrågningsunderlag som i det närmaste omöjliggör för företag att bedriva hemtjänst i Umeå. De ställer högre krav på externa utförare än på kommunens egenregi, samtidigt som deras beslut om underlag både bryter mot lagen och kraftigt försvårar för de mindre lokala aktörerna att erbjuda sina tjänster.

Beslutet går stick i stäv emot beslutet i fullmäktige och är inget annat än ett sabotage mot valfriheten. Det kommer också att leda till mycket stora kostnadsökningar om kommunen ska överta dessa verksamheter.

• Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på 94 procent i Umeå.

• 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna.

• Utöver den kommunala hemtjänsten erbjuder 17 privata hemtjänstföretag sina tjänster.

Men S och V är besatta av att krossa denna uppskattade valfrihet för de äldre i Umeå. Varför?

Vi moderater står upp för Din rätt att välja hemtjänst. Vem ska bestämma över ditt liv – du eller politikerna? En majoritet i kommunfullmäktige räddade valfriheten för ett år sedan.

Nu försöker S och V krossa möjligheten till valfrihet genom att försöka sabotera villkoren fullständigt för de privata aktörerna att vara med och erbjuda sina tjänster.

Moderaterna kommer tillsammans med övriga borgerliga partier att göra allt vi kan för att leva upp till kommunfullmäktiges beslut från januari 2019. Rädda valfriheten inom hemtjänsten!