Anders Ågren

Balticgruppen informerade om pågående och framtida projekt i Umeå

Igår arrangerade Umeå Centrala Moderatförening – länets största moderata partiförening – ett studiebesök på Great Hub City. Great Hub är en satsning för att skapa en samlingsplats för bolag i kunskapsintensiva branscher. Matilda Henningsson är community manager och var på plats för att berätta mer om detta konceptet.

Huvuddelen av kvällen ägnades emellertid åt Balticgruppens engagemang i Umeå. David Carlsson (bilden ovan), Balticgruppens VD och koncernchef, informerade oss lokala moderater om pågående och framtida projekt i Umeå och hur de arbetar för att genom en hållbar tillväxt bidra till att Umeå når 200 000 invånare år 2050 – bl.a. ser de i sitt arbete en tydlig möjlighet att i framtiden koppla samman centrum och Umeå Universitetsstad till en sammanhållen kärna.

Balticgruppen är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Bolaget grundades av Krister Olsson 1987. Sedan 2016 är Jonas Olsson ensam ägare efter en planerad generationsväxling. De är och har varit involverade i uppförandet av uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Några exempel är Konstnärligt campus, Utopia Shopping, Väven och Skulpturparken.

Igår fick vi information om en rad olika projekt, däribland Östra Station som vi kunnat läsa om i media på senare tid. Östra Station är Balticgruppens nästa stora satsning. Det blir en ny stadsdel med bland annat kontor, restauranger, bostäder, dagligvaruhandel, gym och parkeringshus/mobilitetsanläggning. Byggstart år 2020. Likaså fick vi ta del av planerna och idéer för kvarteret Skruven, mellan Magasinsgatan och Götgatan, liksom planerna för Hamrinsberget. För att nämna några av punkterna.

Balticgruppen har genom åren investerat mycket starkt här och de har ett tydligt engagemang just för Umeå. Glädjande nog så fortsätter deras tydliga avsikt och ambition att investera och bygga i kommunen. Det är fantastiskt roligt – och värdefullt – med företag som likt Balticgruppen vill vara med och bidra till Umeås tillväxt och utveckling.

Balticgruppen är en mycket värdefull aktör i Umeå. Tack för ett givande besök!