Anders Ågren

Flygets viktiga betydelse för Umeå!

Idag har jag på förmiddagen deltagit i ett möte arrangerat av Västerbottens Handelskammare och Umeå Airport. Fokus har varit vikten av ett fungerande inrikesflyg för vår region, samt flygbranschens pågående omställning. Flyget är och förblir en av de viktigaste länkarna för transport – in och ut – gällande hela vår region.

Representanter för bl.a. regionens näringsliv, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå universitet, besöksnäringen, flygbolag som SAS och BRA liksom Swedavia var på plats för att diskutera hur vi kan vidmakthålla och skapa ännu bättre förutsättningar för regionens utveckling och tillväxt. Där har flyget en nyckelroll.

Tvärtemot mycket som framförs i debatten om flygskam och annat, så har flygets viktiga klimatomställning pågått under lång tid. På de senaste 50 åren har utsläppen, per passagerarkilometer på en global nivå, minskat med hela 80%. Tekniken utvecklas snabbt. Det pågår mycket inom branschen idag, med viktiga åtgärder som energieffektivisering, förnybara flygbränslen och elektrifiering.

Flygets betydelse för tillväxt, företag, arbetstillfällen och skatteintäkter till det offentliga är helt uppenbar. För att inte tala om flygets värde i vårt avlånga land för att binda samman städer, människor och företag med varandra. Att människor enkelt och snabbt kan resa är något som är positivt.

Moderaterna står upp för goda flygförbindelser! Det är utsläppen som ska motverkas – inte resandet i sig.