Anders Ågren

Europarådets kongress och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Summerar intressanta dagar i Frankrike och Strasbourg. Jag hade förra veckan förmånen att under tre dagar besöka både Europarådets kongress och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheter.

Min partikollega och SKL:s ordförande Anders Knape är ju ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter. Knape är den förste svensk att leda kongressens arbete med mänskliga rättigheter, självstyrelse och rättssäkerhet. En viktig position!

Bland punkterna på plenarmötet var det bl.a. en del om lokalpolitikers utsatta situation och förutsättningar på lokal nivå i medlemsländerna. Två områden där det hettade till i kammaren under onsdagen var dels rapport från övervakningen av lokalvalen i Turkiet, dels en rapport om situationen i Ryssland kopplad till lokal och regional nivå. Intressant att på punkten om Turkiet få lyssna till Istanbuls nyvalde borgmästare Ekrem Imamoglu.

Vi hade även förmånen att träffa hela den svenska delegationen vid kongressen vid två tillfällen. En av kvällarna deltog även chefen för Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, Mårten Ehnberg.

Sista dagen blev det utöver besök vid kongressen, även en träff med Andreas Månsson vid Europadomstolen. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är en internationell domstol som inrättades år 1959. Och har sitt säte just i Strasbourg.

Riktigt givande dagar!