Anders Ågren

Skamligt! De sex extrema islamisterna utgör “kvalificerade säkerhetshot”, får beslut om utvisning, men släpps ändå fria!

Igår kom regeringens beslut: sex radikala islamister – som enligt Säpo utgör ett hot mot rikets säkerhet – ska utvisas från Sverige. Två av dessa personer har tydlig koppling till Umeå. En av dem är imam i Umeå och har bl.a. varit kassör i förskolan Bilaal. Men utvisningarna kommer inte kunna verkställas. Och nu ska männen släppas ur förvar, enligt rapporter i olika media.

Detta är ju fullständigt bisarrt.

Av hänsyn till att de sex utvisningsdömda islamisterna löper risk att straffas i sina hemländer, så får de gå fria i Sverige istället. Trots att regeringen enligt inrikesminister Damberg (S) anser att islamisterna utgör “kvalificerade säkerhetshot”. Trots att Säpo anser att det faktiskt går att utvisa dem till deras hemländer om man bara får vissa garantier.

Detta är skamligt. Omsorgen om de som hotar Sveriges säkerhet är alltså viktigare än omsorgen om Sverige och våra egna medborgare.

Tilltron till Sveriges förmåga att bekämpa terrorism och extremism stärks inte av detta agerande. För att uttrycka sig milt.

Jag ser att även tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S), Jan Hägglund (AP) och Peder Westerberg (L) bloggat om detta.

Regeringens utvisningsbeslut borde verkställas omedelbart!