Anders Ågren

Moderaternas partistämma!

Anlände till Moderaternas partistämma Västerås igår och är riktigt laddad inför detta. Jag har under det gångna året haft förmånen att ingå i två av de arbetsgrupper som arbetat på partistyrelsens uppdrag.

För det första översynen av den ekonomiska politiken. Arbetsgruppen fick ett brett uppdrag att ompröva och stärka partiets befintliga ekonomiska politik och utveckla nya reformer inom ett antal områden: Skatterna, arbetsmarknaden, miljö och klimat, bostadsmarknaden, infrastruktur och förbättrade förutsättningar att bo och arbeta utanför storstäderna.

För det andra stadgekommittén med genomlysning av partiets stadgar, regelverk, nominerings- och rekryteringsregler.

Därför glad över att se de propositioner som stämmans ombud har att ta ställning till. Några egna motioner har jag emellertid inte skrivit, men Västerbotten är välrepresenterade på den fronten – både Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm har motioner som kommer att behandlas under dessa dagar.

Sverige behöver en ny statsminister och en ny regering! Moderaterna visar vägen!