Anders Ågren

Flyget är viktigt för Umeå!

Här tillsammans med B-O Lindgren, flygplatschef på Umeå Airport.

Goda flygförbindelser är viktiga för Umeå och för hela Norrland. Det är betydelsefullt för näringslivet, studenterna och för alla som flyger i jobbet och på fritiden att det går enkelt och snabbt att resa från Umeå till andra delar av landet. 

I morse var jag på Morgonpasset på Rex där temat var ”Umeå – knytpunkt för utveckling”. Vi fick bland annat lyssna till B-O Lindgren, som är flygplatschef vid Umeå Airport. Han berättade om Umeå Airport och vilka visioner som finns för flygplatsens utveckling. Hans Johansson, försäljningschef på flygbolaget BRA, talade om hållbart resande och de innovationer som finns för att minska flygets klimatpåverkan. Han berättade att BRA flyger på höjder under 8000 meter, med syfte att undvika så kallade höghöjdseffekter.

Under morgonen fick också information om ett intressant projekt som heter Elise (Elektrisk lufttransport i Sverige). Projektetsamordnar utvecklingen av elektriska flygplan i Sverige. I framtiden kommer vi att kunna resa med elektriska flyg, vilket kommer minska flygets klimatpåverkan och göra våra resor mer hållbara. Inte nog med att elektriska flyg kommer att leda till lägre koldioxidutsläpp, så kommer det även att minska buller. Elflyg är inte allt för långt borta och förhoppningsvis kan det inom några år bli en verklighet att resa med elflyg vid kortare resor i landet. Mycket positivt! 

Flyget står för ungefär 4% av människans globala klimatpåverkan enligt Naturvårdsverket. Av Sveriges koldioxidutsläpp står idag inrikesflyget för omkring 1 %. Vi moderater tycker att det är viktigt att betona att det är utsläppen som flyget för med sig som måste minska och inte själva flygresorna. Moderaterna vill satsa mer på forskning och utveckling. Med hjälp av nya innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart.