Anders Ågren

Det är inte acceptabelt att störa fullmäktiges sammanträden!

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i en kommun. Ledamöterna är demokratiskt valda, i allmänna val av befolkningen.

Kommunfullmäktigesammanträdet i Umeå har två gånger i rad avbrutits av klimataktivister. Först vid sammanträdet i juni, sedan även i augusti.

Det är beklagligt – och allvarligt – att man har så lite respekt för demokratin. Ska vi tvingas kalla in ordningsvakter för att förhindra olika grupperingars agerande och försök att störa sammanträden? Var är respekten för demokratin? Därför var det en högaktuell och viktig interpellation som ställdes av moderata fullmäktigeledamoten Igor Jonsson vid måndagens KF.

I samband med aktionen i juni liksom i augusti så hyllades tilltaget av vissa politiker i Umeå kommun. Bland de politiker som tyckte detta var bra agerat av aktivisterna, så fanns både förtroendevalda från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vid det första tillfället var det dessutom en aktiv politiker från MP, som stod uppe på åhörarläktaren och deltog i att störa vårt sammanträde.

Det är skamligt. Jag hoppas att vi slipper se ett sådant beteende från förtroendevalda i framtiden. Därför var det ett välkommet besked från MP:s gruppledare att de hade tagit en intern diskussion i deras parti om sådant agerande.

Men tyvärr verkar det fortfarande finnas en stor acceptans bland vissa partier i KF för aktioner som stör demokratiska sammanträden, så länge aktionerna kommer från “rätt” sida. En vänsterpartist som var uppe i talarstolen förstod inte ens poängen med den interpellation som Igor Jonsson hade ställt.

Det är klart bekymmersamt.

När man välkomnar att fullmäktiges sammanträden störs och för stunden avbryts så har man passerat en skarp och tydlig gräns. När man hyllar dessa grupperingar som hjältar för deras antidemokratiska ageranden har man passerat en tydlig gräns. Då har man ställt sig på antidemokraternas sida.