Anders Ågren

Folkbladets ledarsida gillar inte att partier uppmärksammar de islamistiska extremisterna i Umeå!

Den S-märkta ledarsidan på Folkbladet ogillar att frågor om Umeås islamistiska extremister lyfts i kommunfullmäktige.

Och ledarskribenten Linda Westerlind anklagar i dagens ledare en majoritet av dem som lyfter frågorna i fullmäktige för att vilja locka fram en ”rasistisk debatt eller framhäva politisk populism.”

Hur ser då läget ut i vår kommun? Islamistiska extremister finns i Umeå. I år har Säpo slagit till mot sex framträdande personer inom islamistiska miljöer i Sverige och tagit dessa i förvar, varav två med tydlig koppling till Umeå. Däribland en imam i Umeå. Dessa har nu dömts till utvisning i två instanser. Inte bara Säpo alltså, utan även Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen ser dessa personer som ett HOT MOT RIKETS SÄKERHET. Återstår att se vad regeringen kommer till för beslut.

Terrorexperten Magnus Ranstorp har konstaterat att ”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.” När det gäller imamen i Umeå är det ett dussintal personer i Umeåområdet som är kopplade till honom, och som i sin tur anses vara extremister. Dessa personer är våldsbejakande, enligt terrorexperten.

Imamen har dessutom tills dess han greps av Säpo varit kassör i den muslimska förskolan Bilaal i Umeå, som just nu är föremål för utredning. Det har bl.a. – enligt Skatteverket – försvunnit miljontals kr till okända.

Vi är flera partier i fullmäktige som lyft frågor kopplat till islamistiska extremister under senaste året. Bl.a. Liberalerna, Moderaterna, AP och Sd.

Men detta ogillar alltså ledarskribenten på Folkbladet. Hon anser att ”Inflation råder i extremismdebatten” i KF.

Vilken skrämmande syn! Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att bekämpa alla former av extremism i Umeå, oavsett det gäller islamister, kommunister eller nazister!