Anders Ågren

Ta osund konkurrens på allvar! Umeå på plats 280 av landets 290 kommuner gällande “konkurrens från kommunen”.

I fredagens VK fick jag nedanstående insändare publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Utred förekomsten av osund konkurrens i Umeå!

Så har Svenskt Näringsliv släppt sin årliga rankinglista över kommuners företagsklimat i Sverige. Umeå fortsätter tappa och hamnar på plats 194 av landets 290 kommuner. Pinsamt dåligt. Det är viktigt med ett bra företagsklimat.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting/regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden.

I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den nya rankingen från Svenskt Näringsliv för 2019, så hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. Nästan värst i landet alltså, när de lokala företagarna tillfrågas.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier lade vi i samband med antagande av budget den 17 juni ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Tyvärr förlorade vi i voteringen med röstsiffrorna 39-25. En ledamot frånvarande.

Beklagligt, då det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som metodiskt borde åtgärdas. Anders Ågren Kommunalråd, M Umeå