Anders Ågren

Umeå fortsätter tappa i rankinglistan över kommuners företagsklimat. Plats 194 av landets 290 kommuner år 2019.

Umeås politiker och partier måste ta frågan om företagsklimatet och företagarnas förutsättningar på betydligt större allvar! Nu på morgonen kom nyheten att Umeå kommun tappar ytterligare i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2019.

En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 9 placeringar den här gången till plats 194 av 290 kommuner.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Trots glädjande besked om företag som gör stora investeringar i Umeå, så återstår mycket att göra. Likaså måste vi ge bästa tänkbara förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas.

Med Moderat politik, skulle vi bl.a. fokusera på följande:

– En offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun.

– Ökad takt på bostadsbyggandet.

– God planberedskap.

– Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.

– Korta handläggningstider.

– Bättre dialog med lokala företagare.

– Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

– Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, och återkom i förekommande fall med förlag på hur sådant kan upphöra.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Vi har politiken för det!