Anders Ågren

Mer ordning och reda i skolan!

I dagens Folkbladet har jag fått denna insändare publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

Mer ordning och reda i skolan!

Svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de OECD-länder med högst andel sena ankomster och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Låt lärare vara lärare. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan – i klassrummen, i korridorerna. En del i detta är att införa ordningsomdömen.

I media kunde vi tidigare i år läsa om en skola i Malmö där en lärare lyft ut en stökig elev ur klassrummet. Eleven anmälde detta till Skolinspektionen, och eleven fick 25 000 kr i skadestånd (!) för kränkning. Det här är inget unikt fall. Tyvärr verkar elever ha rätt att störa en lektion hur mycket som helst, men tydliga åtgärder från läraren kan ändå leda till att eleven får skadestånd. Helt bisarrt.

Kränkningsanmälningar från elever/föräldrar mot lärare haglar, och maktbalansen i skolan har förskjutits. Enligt en undersökning har 40 procent av lärarna hotats med anmälningar. Vad kan och vågar lärarna göra numera, utan att riskera okynnesanmälningar och annan trams.

Skriv om skollagen. Ge lärarkåren befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen. Inför ordningsomdömen för alla elever. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras. Nu får det vara slut med detta flum, som förstör lärandemiljöerna i Sveriges skolor. Återupprätta ordningen. Återupprätta kunskapsskolan.

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten