Anders Ågren

Hela Sverige måste försvaras!

I tisdags besökte jag och Hans Lindberg (S) Umeå Garnison. En mycket givande eftermiddag, med information från försvarsmaktens representanter, rundvisning och förevisning av övnings- och skjutfält. Bl.a. info om SkyddC och I19/Västerbottensgruppen. På bilden ovan med major Lars Karlsson, major Magnus Ämting och chefen för Skyddscentrum överste Stefan Jansson.

Den svenska försvarsförmågan måste kraftigt stärkas under kommande år. Inriktningen är tydlig, även om det finns något olika uppfattningar om finansieringsfrågan.

Alla försvarsgrenar ska stärkas, värnplikten ska utökas, stora investeringar i befintlig och anskaffning av ny materiel, nya förband måste upprättas.

I detta läge har naturligtvis även Umeå en viktig roll att spela.

Från Umeå kommuns sida ser vi mycket positivt på ett stärkande av försvarsmaktens verksamhet i vår kommun.