Anders Ågren

Två gånger i rad har KF-sammanträdena i Umeå blivit avbrutna av klimataktivister

Såväl i juni som augusti blev kommunfullmäktiges förhandlingar avbrutna, då klimataktivister passade på att demonstrera från åhörarläktaren med banderoller. De hörsammade inte heller fullmäktiges ordförande att avbryta sin aktion, förrän tjänstemän tvingades gå upp dit och försöka få dem att sluta. Så här kan det naturligtvis inte får fortsätta.

Moderata kommunfullmäktigeledamoten Igor Jonsson har för några dagar sedan lämnat in en interpellation om detta (bifogas nedan), så frågan kommer upp till debatt på fullmäktige i september.

Uppdatering 2019-09-04: Nedanstående interpellation har ändrats, så att den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S):

Svängdörrar för antidemokrater på Kommunfullmäktiges åhörarläktare?

Återigen avbryts kommunfullmäktiges sammanträde i Umeå av antidemokratiska demonstrationer från läktaren. Ordföranden ropar för döva öron att omedelbart avbryta aktionen men aktivisterna står lugnt kvar med sina banderoller. Aktivisterna lyckades störa sammanträdena såväl i juni som i augusti.

Personligen så har jag under mina mandatperioder i fullmäktige aldrig känt mig hotad på sammanträdena, men plötsligt känns det inte så tryggt längre. Man kan tycka att det är harmlöst att veckla ut en banderoll, men om vi tillåter att antidemokratiska aktivister härjar fritt från åskådarplats så är det fullt möjligt att det kommer att utvecklas till våldsaktioner. Vad blir nästa steg; att nazisterna börja marschera på läktaren? Handgranater och automatvapen? Ja, ingen vet. Men något måste göras för att detta inte ska kunna upprepas månad efter månad.

Mina frågor till kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S):

1. Är dessa klimataktivisters demonstrationer polisanmälda?

2. Om inte, varför är de inte polisanmälda?

3. Vilka åtgärder har fullmäktiges presidium tagit för att förhindra liknande antidemokratiska aktiviteter i fortsättningen?

Umeå 2019-09-01

Igor Jonsson Kommunfullmäktigeledamot, M