Anders Ågren

Köp svenska livsmedel – för miljöns skull

I dagens Norran har jag fått nedanstående debattartikel publicerad:

Köp svenska livsmedel för miljöns skull

Skam och ångest är två ord som förekommer flitigt i medias rapportering om klimatet. Förra veckan använde sig en journalist av begreppet ”bondeskam” i sin nyhetsrapportering om FNs nya klimatrapport. Men bönder ska inte behöva skämmas. Tvärtom ska de vara stolta över den mat som de producerar. Liksom vi ska vara stolta över landets bönder.

Den som vill äta klimatsmart bör köpa livsmedel som är producerade i Sverige. Svensk mjölk- och köttproduktion har låg klimatpåverkan jämfört med produktionen i andra länder. Den svenska mjölkproduktionen ger 44 procent lägre utsläpp och produktionen av nötkött ger 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser än världssnittet.

En ökad produktion av svenska livsmedel bidrar både till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan globalt. Det svenska lantbruket har en av världens mest hållbara produktioner. Djuromsorgen är god och antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU. När vi väljer svenska livsmedel bidrar vi till mindre antibiotikaförbrukning – något som är positivt för folkhälsan. Samtidigt bidrar svensk livsmedelproduktion och betande djur till att hålla våra landskap öppna och främjar biologisk mångfald.

Genom att prioritera lokalproducerad mat i offentliga upphandlingar kan vi stötta våra lokala bönder och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Det bästa vi konsumenter kan göra för miljön är att minska konsumtionen av importerade livsmedel med hög miljöpåverkan och istället välja mat som har producerats i Sverige.

Produktionen av svenska livsmedel bör öka, eftersom vi vet att miljö- och klimatavtrycken är lägre här än i många andra länder.

Anders Ågren Förbundsordförande (M) i Västerbotten