Anders Ågren

Är Miljöpartiets gruppledare redo att ge ett svar nu?

Dagen efter budgetfullmäktige – tisdag den 18 juni – kunde vi läsa ovanstående artikel i VK.

Jag bloggade om detta samma dag, och konstaterade att det var en skandal att en av Miljöpartiets kommunfullmäktigeledamöter i Umeå hyllade aktivisterna som avbröt vårt budgetsammanträde. Hon kallade dem ”hjältar”, och uppmanade dem att ”fortsätta påminna oss”. En av aktivisterna på läktaren visar sig dessutom också vara förtroendevald för just Miljöpartiet i Umeå.

Vi kan inte ha fullmäktigeledamöter som hyllar att sammanträden störs. Inte heller är det rimligt att det är förtroendevalda själva som stör fullmäktigesammanträden. Var är respekten för demokratin? Den gemensamma nämnaren i just detta enskilda fall är att det rör sig om lokala miljöpartister.

Jag skrev då – tisdagen den 18 juni – följande på min blogg:

“Vad säger MP:s gruppledare i Umeå, Nils-Seye Larsen? Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden? Eller tar han avstånd från sina partivänners ageranden? Detta måste rimligen få konsekvenser!”

Miljöpartiets gruppledare Nils-Seye Larsen har, vad jag kunnat se, inte besvarat mina frågor. Men frågorna är lika aktuella och relevanta idag, som de var för sju veckor sedan.

Nu har ju dessutom det politiska arbetet dragit igång igen för fullt, och frågorna kanske har fått mogna över sommaren så att Miljöpartiet i Umeå kan ge ett svar.

Så jag upprepar mina frågor till Miljöpartiets gruppledare:

1. Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden?

2. Tar Nils-Seye Larsen avstånd från sina partivänners ageranden?

Frågor som borde vara enkla att besvara. Jag och många med mig ser fram emot att höra vad svaret blir.