Anders Ågren

Sänk inte hastigheten på E4 ytterligare!

E4 mellan Umeå-Skellefteå. Sträckan som Gud glömde.

Nu vill Trafikverket enligt artikel i dagens VK sänka hastigheten ytterligare på sex mil (!!). Från 90 km/h till 80. Man anser att nuvarande hastighetsgränser är för höga. Detta kommer leda till längre restider.

Sänkningen ska träda i kraft i november och ska gälla åtminstone tills dess mittseparering fixats och detta ska enligt uppgift vara färdigt innan år 2025.

Det är inte rimligt! Den här sträckan är sedan långt tid ökänt tidskrävande och dålig. Vi har länge efterlyst att den byggs ut – så det är ett steg i rätt riktning – men fram tills dess ska man inte sänka hastigheten ytterligare! Vi har långa avstånd i Västerbotten. Redan idag hämmas vårt län av för låga hastigheter på vägarna. Såväl utmed kusten som inlandet. Det blir inte bättre av ytterligare sänkningar.