Anders Ågren

Tillväxt för både stad och landsbygd!

På måndag är det dags för budgetfullmäktige i Umeå. Årets enskilt viktigaste kommunfullmäktigesammanträde. Partiernas olika budgetförslag kommer att ställas mot varandra, en lång rad av uppdragsförslag kommer att behandlas, kommunens strategiska plan finns med – allt som allt högst avgörande frågor för Umeå kommun ska styras och under vilka förutsättningar.

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi förenar liberalism och konservatism, och har i den praktiska politiken ett pragmatiskt förhållningssätt för att åstadkomma bästa möjliga resultat för umeåborna och Umeås utveckling. Vi går fram med en egen budget, men parallellt ett gemensamt förslag till strategisk plan med övriga borgerliga partier.

Vi moderater står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss är en stark ekonomi grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är därmed en viktig frihetsfråga. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under denna mandatperiod. Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö.

I en kommun där människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer också fler att kunna förverkliga sina drömmar. Den täta stadens attraktivitet har många förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger och andra verksamheter. Dels blir staden tryggare eftersom fler människor rör sig i miljöerna.

Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende och företagande på landsbygden. Var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna i vår kommun.

Befolkningsökningen på landsbygden håller jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Andelen barnfamiljer och sysselsättningen på landsbygden är högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten. Landsbygden fick ett ökat politiskt fokus i Umeå under förra mandatperioden, och det måste fortsätta. Stad och landsbygd – båda delarna behövs!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten har över tid ökat i Umeå och otryggheten är utbredd, inte minst bland unga kvinnor. Sexualbrotten har ökat kraftigt och narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden nästan fördubblats.

Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Det är en fruktansvärd utveckling!

Umeå ska vara en trygg kommun. Brottsligheten måste minska och tryggheten öka. Vi moderater blundar inte för problemen, utan har en tydlig politik för detta.