Anders Ågren

Tack vare M/KD-budgeten blev det mer pengar till alla kommuner i Västerbotten. Liksom till Region Västerbotten.

I december 2018 röstade riksdagen bifall till M/KD-budgeten för 2019. Beslutet fick många positiva effekter, inte minst för oss i Västerbotten. Det blev genast mer pengar till välfärden vid årsskiftet med M/KD-förslaget, än om övergångsregeringens budget hade vunnit.

På bilden ovan kan man se effekterna för kommunerna och landstinget (regionen) i Västerbotten för 2019 i jämförelse med ursprungsförslaget. Umeå kommun fick t.ex 41 miljoner kr mer, och landstinget fick 44,6 miljoner kr mer!

Resurstillskottet till välfärden innebär generellt ökade statsbidrag till kommuner och landsting/regioner vilket kan användas där behoven är störst – exempelvis skola, vård och omsorg.

Totalt avsattes ca. fem miljarder kronor extra i generella anslag till kommuner och landsting/regioner under 2019. De fem miljarder kronorna till Sveriges kommuner och landsting fördelas i proportion till befolkningsunderlag i respektive län samt enligt följande: två tredjedelar till kommunerna och en tredjedel till landstingen. Notera: riktade statliga anslag till skola och sjukvård ingår inte i dessa generella anslag.

Riktade statliga anslag kom utöver detta och handlar t.ex. om fler undervisningstimmar i skolan eller kömiljarden i vården.

Politik spelar roll!

Så när socialdemokrater, inte minst i Umeå, gnäller och försöker skylla sina egna tillkortakommanden på M/KD-budgeten är det helt enkelt inte sant. Tack vare Moderaterna och Kristdemokraterna på nationell nivå blev det för år 2019 ett miljon-regn över Västerbottens kommuner och regionen.

Men det vill S-politikerna inte tala om.