Anders Ågren

Viktiga jobb för Umeå!

Förra veckan besökta jag IKEA Umeå och AVION Shopping. Här tillsammans med varuhuschef Mari Gustafsson på IKEA och Mia Eskilsson, centrumchef på AVION Shopping.

På IKEA Umeå arbetar ca 260 personer och hos företagen på Avion Shopping jobbar drygt 1000 personer. En fantastisk tillväxtmotor för hela vår region! De är i sig ett starkt besöksmål och lockar många turister, de bidrar med många arbetstillfällen (inte minst till unga) och ger ökade skatteintäkter till det offentliga. Ett givande och intressant samtal kring deras verksamheter samt hur vi tillsammans kan utveckla Umeå som destination.

Stort tack för inbjudan och ett mycket bra möte!