Anders Ågren

Lyft upp osund konkurrens i ljuset

Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting/regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare…

Bekämpa hedersförtrycket!

S, V och MP har återigen stoppat förslaget att utreda förekomsten av hedersförtryck bland eleverna i Umeås skolor. Efter votering i förra veckan beslutade kommunfullmäktige att säga nej till förslaget. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men jämställdheten hotas…

Budgetdebatten igång!

Inledningsanförande (OBS! Det talade ordet gäller) Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare! Det är någonting ruttet i den danska staten. De berömda orden yttras i den första akten, scen 4, i tragedin Hamlet skriven av William Shakespeare omkring år 1600. Hamlet med två…