Anders Ågren

Stå upp för svensk demokrati – bekämpa islamism, nazism och kommunism!

Sverige har haft demokrati i 100 år. Men den utmanas öppet av extrema krafter. Alla demokratiskt pålitliga partier och politiker borde tydligt stå upp för demokratin och bistå i arbetet med att motverka såväl islamism, nazism som kommunism. Ta ställning högt, tydligt och klart. I både ord och handling.

I Umeå finns det en tydlig gemensam linje mot nazism. Det är mycket bra. Men när det gäller för partierna att ta avstånd från kommunism och islamism, så blir det plötsligt betydligt svårare för vissa.

Varför? Hur svårt kan det vara att stå upp för den svenska demokratin? Det ställningstagandet borde vara mycket enkelt.

Umeå, Västerbotten, Sverige, EU. Alla dessa nivåer förtjänar politiker som är tydliga i sitt avståndstagande från islamism, höger- och vänsterextremism.

Till försvar för vår demokrati!