Anders Ågren

Den konstruktiva Europakraften i svensk politik!

Om 15 dagar är det val till Europaparlamentet.

Moderaterna har stått upp för Europasamarbetet sedan 1961. Det var vi som tog striden för att Sverige skulle ansöka om medlemskap. Det var vi som stod upp för att Sverige hör hemma i Europa.

Det gjorde vi för att vi tror på internationellt samarbete. För att vi värnar fred, säkerhet och demokrati på vår kontinent. För att vi är övertygade om att marknadsekonomi och frihandel leder till ökat gemensamt välstånd. Och för att vi vill öka människors frihet och trygghet.

Moderaterna har en helt central uppgift: Att vara den konstruktiva Europakraften i svensk politik.

Moderaterna behöver din röst för att lösa samhällsproblemen som vi delar med övriga Europa.

Det handlar om att göra Sverige och Europa tryggare genom att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen. Satsa på mer kärnkraft för att rädda klimatet. Se till att vi får kontroll över Europas yttre gränser och en fungerande invandringspolitik. Och lägga grunden för mer frihet, företagsamhet och framtidstro i Europa.