Anders Ågren

Talmannens vårmiddag

Igår deltog jag vid talman Andreas Norléns vårmiddag i riksdagshuset. Vårmiddagen är en traditionsenlig tillställning som talmannen står värd för och till vårmiddagen inbjuds bl.a. statsråd, riksdagsledamöter, myndighetspersoner och aktuella personer från kulturlivet och näringslivet. Här är jag tillsammans med Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, som också var en av gästerna.

Årets tema för vårmiddagen var demokrati, kopplat till den svenska demokratins genombrott för 100 år sedan.

Jag själv är ju numera vice ordförande i SKL:s demokratiberedning och det var i den egenskapen jag var inbjuden. Sveriges riksdag firar demokratins genombrott genom ett jubileumsåren 2018-2022. Många av de inbjudna gästerna var engagerade i demokratijubileet, eller på annat sätt i frågor som har anknytning till demokrati och närbesläktade ämnen såsom yttrandefrihet och rättsstat.

Talmannens årliga vårmiddagar har anordnats sedan 1980-talet, och syftet är att skapa en mötesplats för riksdagsledamöter och företrädare från olika delar av samhällslivet.

Helt klart en givande afton.