Anders Ågren

Tre imamer (varav en i Umeå) tagna i förvar av Säkerhetspolisen

Det händer mycket nu gällande Säpos insatser mot radikala islamister i vårt land, och Umeå har plötsligt hamnat i blickfånget. Jag har ingen ytterligare kännedom än det som nu framkommer i massmedia på olika fronter. Men jag följer det med största uppmärksamhet.

Expressen skriver i en nyhetsartikel idag att en tredje muslimsk imam har tagits i förvar av Säkerhetspolisen. Tidigare har Gävle-imamen med jihadistkopplingar och dennes son tagits i förvar, nyligen avslöjade VK att en muslimsk ledare i Umeå tagits i förvar (som enligt Expressen alltså är en imam) och idag har ytterligare en imam i Västerås tagits i förvar.

I Expressen uttalar sig även terrorforskaren Magnus Ranstorp gällande händelserna och personernas olika kopplingar:

“Att dessa personer har gripits just nu tror terrorforskaren Magnus Ranstorp beror på framför allt tre saker.

– Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Det andra är att Säpo vill testa lagstiftningen och det tredje är att gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”

 

Säpo har varit knapphändiga när det gäller kommentarer, men har i tidig anslutning till dessa händelser lagt upp följande pressmeddelande på Säpos hemsida:

 

Åtgärder för minskad tillväxt i extremistmiljöerna

2019-05-02

Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år och att stoppa den är avgörande för att på sikt minska terrorhotet i Sverige och skydda vår demokrati. Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige.

Säkerhetspolisen har enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) möjlighet att vidta särskilda åtgärder mot individer som inte är svenska medborgare och som bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Till exempel får en person efter beslut av Migrationsverket utvisas ur landet enligt denna lag, om det är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet.

– Det är viktigt att vi använder de lagar och regler som finns för att skydda Sverige och demokratin, och lagen om särskild utlänningskontroll är ett av de verktyg som Säkerhetspolisen har i det arbetet. Samtidigt är det en viktig uppgift för hela samhället att bryta tillväxten i extremistmiljöerna och här måste vi hjälpas åt, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Utifrån vad som är känt genom underrättelser till Säkerhetspolisen och genom egen inhämtning om en individs bakgrund, kontakter eller egna aktiviteter under en längre tid – i Sverige eller utomlands – gör Säkerhetspolisen en bedömning om individen ägnar sig åt säkerhetshotande verksamhet. Säkerhetsskälen kan till exempel bestå av kopplingar till olovlig underrättelseverksamhet eller terrorism.

– När det gäller terrorism kan det handla om tongivande aktörer som inte ska få en fristad i Sverige och här bidra till radikalisering genom att uppmana och uppmuntra andra till extremism. Att använda lagen om särskild utlänningskontroll, och i väntan på beslut om utvisning ta dessa personer i förvar, är ett av de sätt Säkerhetspolisen arbetar för att på lång sikt skydda Sverige och demokratin, säger Klas Friberg.

Säkerhetspolisen uttalar sig inte om enskilda individer eller ärenden med hänsyn till personernas integritet och säkerhet.

Om LSU

Det är Säkerhetspolisen som ansöker om utvisning av en individ som är ett hot mot Sveriges säkerhet. Migrationsverket prövar ansökan och fattar beslut. Om beslutet överklagas är regeringen nästa instans.

 

Lagen (1991:572) om särskild utlänningskontrolllänk till annan webbplats