Anders Ågren

Fördubbla EU:s satsningar på kärnkraft!

Om bara  21 dagar är det val till Europaparlamentet. Nu i helgen har Moderaterna presenterat vår valplattform.

En av de viktigaste punkterna är en modern och effektiv klimatpolitik. Utan flum och symbolpolitik.

Sverige kan inte motverka klimatförändringarna på egen hand, utan det kräver samarbete med andra länder och framför allt inom Europa. Klimathotet ska tas på allvar och den globala uppvärmningen måste hållas nere.

Moderaterna vill därför att Europas klimat- och miljösamarbete ska bli ännu bättre. Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta och fokusera på de allvarligaste problemen. I kalkyler från FN:s klimatpanel är mer kärnkraft, tillsammans med mer förnybar energi, avgörande för att vi ska klara av att hejda klimatförändringarna.

Därför vill vi fördubbla EU:s satsningar på kärnkraft. Europa måste även utveckla Energiunionen och skapa förutsättningar för att exportera mer el inom EU. Europa behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas.

EU har ett effektivt handelssystem för utsläppsrätter som täcker nästan hälften av EU:s utsläpp av växthusgaser. Därför ska vi verka för att EU:s utsläppshandel utvidgas till ännu fler sektorer och länkas ihop med andra länders motsvarande system.

Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Nedskräpningen och övergödningen måste minska genom ett gemensamt arbete i Europa. Skogen kan användas för grön omställning. Att mer makt över den svenska skogen flyttas till EU är ett hot mot det aktiva svenska skogsbruket. Vi värnar äganderätten och det nationella självbestämmandet över den svenska skogen.

21 dagar kvar till valet, och redan nu på onsdag kan du gå och rösta! Lägg din röst på ett pålitligt borgerligt parti – rösta på Moderaterna!